maa 31-10-16

LEZING IN “DE HUIF” “Keurig, kwiek en katholiek”

We hebben hiervoor Hans van den Eeden uitgenodigd een lezing te komen verzorgen over de door technologische en

sociale ontwikkelingen veroorzaakte veranderingen in Brabant na de Tweede Wereldoorlog.

Bijlage downloaden