maa 14-09-15

Open Monumentendag zondag 13 september

Het thema is: Kunst & Ambacht. Ook zaterdag 12 september zal in het teken staan van Open Monumentendag. Hierover in de volgende Nieuwsbrief meer, maar vindt u ook in de media.

Bijlage downloaden