Bidprentjes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Linden, Anna van der
Lid van de Congregatie van O.L.V., Onbevl. Ontvang. .

✲ Gemonde Niet genoemd AS Schijndel 9-7-1871
† Gemonde 1887 (16jr)

Linden, Francisca van der
Weduwe van; Heesakkers, Martinus

✲ niet genoemd (1827)
† St. Michiels-Gestel 1916 in den ouderdom van 89 jaren

Linden, Janske van der
Weduwe van; Sande, Antonius Wilhelmus van de

✲ St. Michielsgestel 1912
† St. Michielsgestel 1999 (begr. Gemonde)

Linden, Johannes J. van der
Echtgenoot van; Kouwenberg, Maria Theodora Margaretha

✲ St. Michielsgestel 1907
† 's-Bosch 1959 (begr. StMg)

Linden, Johannes W. van der
Weduwnaar van; Vergruggen, Maria Henrica Eerder weduwnaar van Anna Maria M. Knicknie

✲ St. Michiels Gestel 1865
† St. Michiels Gestel 1951

Linden, Maria v. d.
Lid van de H. Sacramentswacht .

✲ St. Michiels gestel 19-1-1882
† Den Dungen 1942

Linden, Michaël van der
28 jaren lid van de gemeenteraad. Echtgenoot van Mejuffrouw Nieuwenhuizen, Nicolasina van den

✲ St. Michielsgestel 1866
† St. Michielsgestel 1945

Pagina 11 van 13 pagina's