zat 09-01-21

Den Heertgang 27e jaargang Nr 1 januari 2021 (te koop The Readshop) € 7,95

Tijden de LOCK DOWN te bestellen bij The Readshop op 06-17 50 16 21 of readshopvanesch@gmail.com

INHOUD:

03 - De jeugdbeweging. Schouting vóór “Petrus Donders”
03 - Kader en ontstaan: de eerste oprichtingsgolf
14 - Na de oorlog: de tweede oprichtingsgolf
20 - Hoe de Petrus Dondersgroep begon
24 - De Petrus Dondersgroep en de invloed van de R.K. Kerk
30 - De voortrekkers van de Kardinaal Mindszentystam
34 - Scouting 1987 – 2008, Scout voor het leven
38 - 1987 – 2000 Scouting door de ogen van een kind
38 - 2000 - 2008 Scouting door de ogen van een staflid
42 - De clubhuizen van de Petrus Dondersgroep
44 - Ter afsluiting

Bijlage downloaden