woe 11-10-23

Den Heertgang 27e jaargang Nr. 1 januari 2021

INHOUD

 • De jeugdbeweging, Scouting vóór “Petrus Donders”
 • Kader en ontstaan (de eerste oprichtingsgolf)
 • Na de oorlog: de tweede oprichtingsgolf
 • Hoe de Petrus Dondersgroep begon
 • De Petrus Dondersgroep en de invloed van de R.K. Kerk
 • De Voortrekkers van de Kardinaal Mindszentystam
 • Scouting 1987 - 2008, Scout voor het leven
 • 1987 - 2000: Scouting door de ogen van een kind
 • 2000 - 2008: Scouting door de ogen van een staflid
 • De clubhuizen van de Petrus Dondersgroep
 • Ter afsluiting

Bijlage downloaden