1928/1929 Meisjesklas, Schoolklas 1928-1929, zie voor namen ook Den Heertgang Jr19 Nr1

1 Nellie Smits?, 2 Rosa Baartsen, 3……………., 4………….., 5…………….., 6 …………., 7 Sjaantje? Kapteijns, 8 Lies van den Donk, 9…………….,10 Cor van de Donk, 11 Grada van Wordragen, 12………………, 13………………, 14…………….., 15…………., 16…………….., 17 Netje van Buuren, 18 Netje Vorstenbosch, 19……………, 20 Mien van Grinsven, 21 Mien de Leijer, 22 Tonnie van Eindhoven, 23 Marie van de Wassenberg, 24 Maria Aarts, 25…………, 26 Cor van Vught, 27 Riek Verhagen, 28 Mien Verbruggen, 29 Dien van Vessem, 30 Dieneke Berkelmans, 31 Cor? De Koning, 32 An van Eiijndhoven, 33……………, 34………………, 35 Mientje van Esch, 36…………, 37 Fien Steenbakkers, 38………….., 39 Anneke Vermeulen. 40 Mientje van Dinther, 41 Siena Eijkemans, 42 Zuster Marie Louise, 43……………., 44 Anneke Pennings, 45…………., 46 Sjaantje Habraken, 47 Mien van Breugel, 48 Mien Sterks X van Kaathoven, 49………………….50……………

nr 32 heeft de foto geleverd en is van 6 september 1921.

Foto 3703 en 3718 = fotos3715,1&2 van Gestelse mensen, tentoonstelling 1994

zie voor namen en nummering ook Den Heertgang Jr.18 nr1 en Jr19 Nr1 de nummering is anders dan in de tekst hierboven

Achter; ? A. Nellie Heessels B. Doortje van Gerwen C. Jet v.d. Ven D. Sjaan Brekelmans E. Mientje (Marie) van Esch F. Net Groenendaal G. Bertha van Beekveld H. Lies de Koning I. Betsie Cooijmans J. Lien Spierings K. Anneke Vermeulen L. Zuster Marie Louise M. Toos Smulders N. Mien van Breugel

1. Gerarda van Vught 2. Tonny de Laat 3. Dieneke op ’t Hoog 4. Lies van den Donk 5. (Sjaan Kapteijns) Dineke op ’t Hoog 6. Anneke van Vught 7. (Dineke op ’t Hoog)... 8. Mien van Grinsven 9. Tonnie van Eindhoven 10. Cor van Vught 11. Mien Verbruggen (v.d. Bruggen) 12. Anneke van Eindhoven 13 Nellie Smits 14. Fien Steenbakkers 15. Mien Berkelmans 16. Rosa Baats 17. Paula Kapteijns 18. Cor v.d. Schoot 19. Netje van Buuren 20. Mien de Leijer 21. Sjaan v.d. Wassenberg 22. Dien van Vessem 23. Gerada van Wordragen 24. Netje Vorstenbosch 25. Dieneke Berkelmans 26. Maria (Marietje) Aarts 27. Mien van Esch 28. Mientje van Dinther 29. Mien Gerrits 30. Fien Schellekens 31. Sjaantje Habraken 32. Siena Eijkemans 33. Anneke Pennings 34. Mien Sterks X van Kaathoven

Ga terug naar de galerij