1952/53 Katholieke meisjes, Zelatrices, naar Schiphol

v.l.n.r.; 1. 2. 3. 4. Jet van Vught 5. 6. 7. 8. Annie Kooijman 9. Ria ter Stege 10. SJaan Merkx 11. Goke van Aggelen, Margo Maria van 12. Netje Groenendaal 13. Annie van Es 14. Mevr. Ria Kapteijns, Kapteijns vd Hemelrijkstraat? 15. 16. 17. dochter van hoofdonderwijzer Jansen? 18. Miem of Annie v. Nielen 19. Trees v. Boven-van Pinxten 20. Riet Reurings, van Hans van Lamoen? 21. Sjaan Vermeulen 22. Kapelaan Aloysius de Kort

Maurice Pirenne 23. Francien Verhagen 24. Mientje Verhagen 25. Johanna d’ Hert 26. Mien v.d. Heuvel 27. 28. 29. Gerrie Wagenaars daarboven 31. dacht ik Nelly Pennings maar dat weet ik niet zeker. 30. Lies v.d. Velden 31. 32.

Met dank voor de namen aan Trees van Boven - van Pinxten

Ga terug naar de galerij