2 mei 1933 Gouden huwelijk van Arnoldus van der Heijden en Antoinetta van der Heijden-Raaijmakers

De feesttent die in de Spijt gestaan zou hebben.

Voorste, 1e rij geknield v.l.n.r.; 1e Ng met het jaartalschild 1883 tevens 2e Coen van Buuren (vader van Jan), 5e -meisje met strik in het haar - Net ( van der Bruggen) van Buuren.

2e rij zittend v.l.n.r.; 3e Jan van Buuren 4e Jet van Buuren-van der Heijden (woonden in de Ruwenbergstraat) 7e Arnoldus van der Heijden (Nol was koperslager en tot1918 lantaarnopsteker) 8e Antoinetta van der Heijden-Raaijmakers (was in Den Dungen eerste kantoorhoudster van het zgn. telefoonkantoor (1902))

3e rij staand v.l.n.r.;

4e rij staan op bank of stoelen v.l.n.r.;

Met dank; Jan van Buuren, Den Bosch 2018-07-12

Ga terug naar de galerij