10 december 1986 Afscheid Annie Vink na 40 jaar PTT

v.l.n.r.; 1 Leo Kuypers 2 zijn vrouw voor hem Mevr. Kuypers 3 ... 4 Sien van Doorn-van Oorschot 5 ... 6 Wim van Doorn 7 Harrie van
Doorn 8 Maaike van Doorn-Klop 9 Annie Vink 10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 Wies Immens

Foto 2434 van Gestelse mensen, tentoonstelling 1994

Met dank voor de namen februari 2019; via (f) Ellen Timmermans

Ga terug naar de galerij