ca1950 Werklieden in den bouw

achter; 1 Bertje van de Koevering, 2………….3 Toon van Dijk, 4……..Spierings, 5…………6…………….7 Bruur Heessels, 8…….9…10 Jan Asveld, voor, 1 Bart Schelle, 2 Jan Bergman[s] 3 ……4 Marinus Schakenraad, 5 Driekske van Gerwen

Foto 3713, tekst 3714 van Gestelse mensen, tentoonstelling 1994

Ga terug naar de galerij