Den Heertgang Jr. 27 Nr. 1 januari 2021 Blz. 11 (B) v.l.n.r.

Op 12 juni 1938 werd deze foto gemaakt tijdens de Koempoelan. De wereldlijke en geestelijke autoriteiten waren goed vertegenwoordigd. Zittend, voorste rij van links naar rechts: 1. Mgr. A. Hermus (directeur Instituut voor Doven), 2. A. Oosterlee (?) (hoofdcommissaris Nederlandse Padvinders), 3. mevrouw Scheltus-Mathon, 4. A.P. Scheltus (burgemeester Sint-Michielsgestel), 5. Mgr. A.F. Diepen (bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch), 6. Prins Bernhard (voorzitter
Nederlandse Padvindersraad), 7. R. Höppener (hoofdcommissaris 8. Katholieke Verkenners), A. Ramselaar (hoofd Verkenners-geestelijken), 9. Mgr. F. Goijaerts (regent kleinseminarie Beekvliet).

(foto: Persbureau Het Zuiden, BHIC identificatienummer 1633-003974)

Kent u de namen? Mail ons s.v.p. heemkundevereniging, “De Heerlijkheid Herlaar”: info@deheerlijkheidherlaar.nl

Ga terug naar de galerij