Den Heertgang Jr. 27 Nr. 1 januari 2021 Blz. 21 (LB) v.l.n.r.

Vijf van de zes mensen die in 1945 de Pioniers oprichten. Van links naar rechts: Gijs Dijkstra, Jan Cooijmans, Aloys Hilgers, Piet Staats, Antoon ter Stege. Jan Vink ontbreekt op deze foto, waarschijnlijk omdat hij toen net als dienstplichtige naar Nederlands Indië was gestuurd. De oprichtingsvergadering van de Pioniers op 25 juni 1945 beschouwt Scouting Petrus Dondersgroep als haar oprichtingsdatum, zoals op de Scoutingvlag te zien is.

(foto oprichters: archief heemkundevereniging; foto vlag in 1985: archief Scouting)

Ga terug naar de galerij