Den Heertgang Jr. 27 Nr. 1 januari 2021. Staat ook versmald in Den Heertgang op Blz. 43 (B+M)

Onder grote belangstelling werd het jeugdgebouw aan de Robert Baeldestraat geopend. Op de foto herkennen we: 1.?, 2.?, 3. Jan van Oploo? 4.?, 5. Hans van Lamoen, 6. Peter Kapteijns?, 7. Jomar Rosier, 8. Henk Maas 9. Berry Hovenier-Cooijmans, 10. Kapelaan Senders?, 11. M. van Buitenen, gemeentesecretaris, 12. Gerrit van Pinxteren, 13. Chris van der Linden (aannemer van het clubgebouw), 14. Ben van Buuren (hopman-oubaas van Scouting), 15. Wim Pennings (wethouder), 16. Rinus Bevers (oubaas Scouting), 17. Sjaak van Puijenbroek (voorzitter Jeugdraad), 18. Louis van Ierland (aalmoezenier), 19. ?, 20. Kees van Drunen ( kerkbestuur), 21. P. Kamerbeek (burgemeester 1960-1976), 22. J. Burgers (pastoor), 23. Frans Schellekens (hopman Jong Nederland), 24. Kees van Pinxten, 25. Rien Hoezen, 26. Theo van den Heuvel, 27. Corrie Raaymakers, 28. ?, 29. Annie Schellekens, 30. ?, 31. Riet van Boven-van Buuren.

(foto: archief Scouting).

Als u iemand herkend op de foto, vernemen we graag de naam van die persoon en op welk nummer? Op welke foto deze staat (naam van de foto of paginanummer en links/rechts en boven/midden/onder. U mag emaillen naar info@deheerlijkheidherlaar.nl

Hartelijk dank namens heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”

Ga terug naar de galerij