Geplaatst op facebook door Jan van Oploo op 25-01-2021. Na het zwemmen

Weekend van 30juni-1juli 19..? (ik denk omstreeks 1950) op het landgoed van de Fam. Janssen op Hal, Boxtel (met het huis op de berg). Na gezwommen te hebben in de grote vijver op het landgoed. Halse Barrier

4. Leo van Pinxten 7. Nico Sanders ? 15. Jan van Oploo 18 Toon ter Stege en 19 Hans van Lamoen

Met dank voor de namen aan Jan van Oploo 25-01-2021

Kent u de namen? Mail s.v.p. naar heemkundevereniging, “De Heerlijkheid Herlaar”: info@deheerlijkheidherlaar.nl

Ga terug naar de galerij