don 23-05-19: Voordracht; “Ave Maria” in Brabant en daarbuiten, door Eric Kolen

Gezamenlijke organisatie; “K.B.O.” Sint-Michielsgestel, vereniging van en voor senioren van 50 jaar en ouder en heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”

din 04-06-19: Op dinsdagavond 4 juni om 19.00 uur tot 20.30 uur Erfgoed Brabant voorlichtingsavond “Brabant Cloud”

Brabant Cloud

Om instellingen (en heemkundeverenigingen) te helpen bij het digitaliseren van hun collectie biedt Erfgoed Brabant Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud slaat u uw collectie op een betaalbare en duurzame manier op en kunt u deze eenvoudig ontsluiten voor een breed publiek. Het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, speciaal ontwikkeld voor Brabantse instellingen en heemkundeverenigingen, maakt de drempel voor digitalisering nog lager.

P.S. Voor de volledigheid melden wij u dat op dezelfde avond de heer Dirk Paagman in de Huif zal zijn om zijn boek over de Bevrijding te presenteren en te signeren.

din 04-06-19: Dirk Paagman zal in De Huif zal zijn om zijn boek over de Bevrijding te presenteren en te signeren.

De Bevrijders van Schijndel is het nieuwe boek van auteur en docent Geschiedenis Dirk Paagman over de bevrijdingsmaanden september en oktober 1944.

Zie ook de bijlage hiernaast