Wie zijn we?

Willem Wolfs, Martien van Griensven, Henk Eikemans, Paul Minkels, Jan Brekelmans en Frans van Dommelen, hebben destijds het initiatief genomen om een Heemkundevereniging op te richten in Sint-Michielsgestel. Op 29 mei 1989 organiseerde zij in het cafe Pas Buiten aan de Theerestraat 21 een eerste orienterende vergadering. Hier bleek dat hun idee ook bij anderen leefde. Samen met een twintigtal mensen werd toen besloten stappen te ondernemen dit idee te realiseren en daardoor de inschrijving voor leden mogelijk te maken.Dit resulteerde in de officiele oprichting van de Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” op 11 september 1989 en 7 maart 1990 passeerde bij de notaris de oprichtingsakte. Het oude schepenzegel van Sint-Michielsgestel ging dienen als logo. Sint-Michielsgestel maakte van oudsher deel uit van het gebied dat door de Heeren van Herlaar bestuurd werd. De naam Herlaar wordt in 1076 voor de eerste keer genoemd in officiele stukken.De Heerlijkheid omvat het grondgebied van de kernen Sint-Michielsgestel, Halder en Gemonde. Het bestuur van de Heemkundevereniging stelt zich tot doel het bevorderen, in de ruimste zin, van belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van de plaats, bevolking en het grondgebied van Sint-Michielsgestel. Zij wil dit door middel van onderzoek, lezingen, excursies, tentoonstellingen, het oprichten en beheren van een documentatiecentrum en het uitgeven van een eigen periodiek gestalte geven. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de Heemkundvereniging. Het huidige bestuur, van de Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” wordt gevormd door:

Bankrekening: NL54 RABO 0133 6987 42 BIC: RABO NL 2U

Inschrijving K.V.K. 402 19 230

Het Lidmaatschap bedraagt 17,50 euro per jaar. Een tweede gezinslid betaalt 12,50 euro.

Leden hebben vrije toegang tot al onze “Activiteiten” die gemeld worden in onze “Nieuwsbrieven” die u ontvangt. Tevens ontvangt u gratis “Den Heertgang” ons heemkunde blad. Leden die “Den Heertgang” en eventueel de “Nieuwsbrief” ontvangen via de Post betalen 25,- euro. U bent donateur/begunstiger van af 27,50 euro. KADO TIP: maak eens een vriend, kennis of familielid blij met een “Lidmaatschap” van heemkundvereniging “De Heerlijkheid Herlaar”