din 15-11-22

Algemene Ledenvergadering

De leden krijgen ruim van tevoren de stukken voor deze bijeenkomst toegestuurd.